Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Kategorie

Jak vrátit zboží?

Jak vrátit zboží?

Dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží pak musí být vráceno Kupujícím (na náklady Kupujícího) na adresu prodejny Prodávajícího jako obyčejný balík (v případě poslání Českou poštou nebo jiným dopravcem), případně přivezeno osobně na prodejnu Prodávajícího (viz kontakty). Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. V souladu se zákonem mohou být Kupujícímu vyúčtovány náklady spojené s uvedením vráceného zboží do prodejeschopného stavu (tj. budou vyúčtovány případné chybějící díly, případné přebalení, případné vyčištění apod.). Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - pokladní doklad. Na základě takto vráceného zboží budou Kupujícímu vráceny peníze. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží doporučujeme předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo prodejního dokladu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na učet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis". K vrácení zboží je možné využít i formulář z webových stránek Prodávajícího.

Postup vrácení zboží:

1. Zboží je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od nákupu (počítá se od prvního dne po převzetí), tj. musí být dopraveno nebo odesláno k Prodávajícímu 1. až 14. den po jeho převzetí od dopravce. V případě odeslání poštou je rozhodující poštovní razítko zásilky, v případě odeslání dopravcem pak datum nakládky z transportních dokladů dopravce.

2. Zboží znovu zabalte co nejlépe tak, aby v průběhu transportu k Prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.

3. K zásilce přibalte kopii nákupního dokladu a ideálně i vyplněný formulář o „vrácení zboží do 14 dnů po nákupu“.

4. V každém případě ke zboží uveďte fungující kontakt na sebe – ideálně mobilní telefon nebo mail.

5. Doporučujeme o úmyslu vrátit zboží informovat předem Prodávajícího (např. telefonicky) na provozovně, kam budete zboží odesílat.

6. Zboží musí být v souladu se zákonem vráceno Kupujícím (pozor - náklady na dopravu zpět k Prodávajícímu hradí Kupující) na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík (v případě poslání Českou poštou nebo jiným dopravcem), případně přivezeno na prodejnu Prodávajícího (viz kontakt). Zboží nemusí být vráceno včetně původního obalu, pak ale platí obsah bodu 10. 

7. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.

8. Prodávající v co nejkratší lhůtě zboží prohlédne, ověří jeho kompletnost a nepoškozenost.

9. Pokud bude zboží kompletní a neporušené, pak vrátí Prodávající Kupujícímu peníze za nákup v plné výši podle kupního dokladu (včetně všech ostatních nákladů jako dopravné a doběrečné).

10. POZOR – výše vrácené kupní ceny může být snížena o náklady Prodávajícího spojené s uvedením vráceného zboží do původního stavu (tj. mohou být vyúčtovány případné chybějící díly, případné nutné přebalení, pokud se zboží vrátí bez obalu nebo ve výrazně poškozeném obalu, může být vyúčtováno i případné vyčištění nebo uvedení zboží do původního předprodejního stavu). Upozorňujeme, že o náklady na přebalení do náhradního originálního balení může být v souladu se zákonem snížena výše vrácené kupní ceny. Kupující je odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi.


Formulář pro vrácení zboží ke stažení - klikněte zde


Loading...